Spirit visie

Deze tekst is opgesteld vanuit de betrachting om de lezer een introductie tot Spirit of the Game te geven. Eerst wordt het algemene concept verhelderd, daarna de manier waarop onze club het concept interpreteert en blijft werken aan een evenwichtige manier om er invulling aan te geven.

Onder ‘Spirit of the Game’ wordt in ultimate frisbee self-refereeing en fair play verstaan. Opdat alle spelers self-referees kunnen zijn, moeten de regels gekend zijn. Het wordt anderzijds ook zeer belangrijk geacht dat het toepassen van die regels op een sportieve manier gebeurt. Deze dubbele opdracht die ‘Spirit of the Game’ bundelt, is tot op bepaalde hoogte open voor interpretatie en vormt aldus een ware uitdaging voor elke ultimate frisbeeploeg- en club.

JetSet Ultimate Club Leuven heeft een jarenlange traditie met betrekking tot z’n fair play. De ploegen van onze club worden doorgaans als zeer fair gescoord door onze tegenstanders, maar er zijn ook uitzonderingen die ons leren dat er altijd verbetering mogelijk is. Onze Leuvense club werkt aan de hand van volgende interpretaties en met behulp van volgende methoden voortdurend voort aan z’n fair play.

Voor JetSet is Spirit een ideaal dat:

 • nagestreefd moet worden op alle momenten, alle niveau’s en gedurende een hele wedstrijd;
 • sterk samenhangt met consistentie in het toepassen van de regels;
 • veel werk vergt om te vervullen;
 • in interactie met andere ploegen tot stand komt;
 • bereikt wordt via het team, niet via individuen;
 • continu evolueert.

Sportiviteit is volgens JetSet niet hetzelfde als:

 • een spannende wedstrijd;
 • goede regelkennis;
 • een wedstrijd zonder of met weinig calls;
 • het intrekken van een eerlijke call;
 • een toffe Spirit circle achteraf.

We streven ernaar tijdens de trainingsmomenten ruimte te laten voor het bediscussiëren van contextafhankelijke en ingewikkelde spelsituaties.
We hopen onze interpretatie van sportiviteit mee te geven aan onze beginners en onze jeugd.
We stellen Spirit captains aan en geven die rol ook door, zodat iedereen betrokken wordt.

Er zijn vijf aspecten waarop men de Spirit van een team beoordeelt na een wedstrijd.

1. Rules Knowledge and Use Examples: They did not purposefully misinterpret the rules. They kept to time limits .When they didn’t know the rules they showed a real willingness to learn.

We moedigen onze leden aan om de regels goed te kennen en elkaar te helpen om deze correct toe te passen, op en naast het veld. Door met elkaar in discussie te treden wordt er voor grijze zones in de regels een zinvolle interpretatie gezocht.

2. Fouls and Body Contact Examples: They avoided fouling, contact, and dangerous plays.

JetSet-spelers trachten gevaarlijke contacten te vermijden en moedwillige contacten te bannen uit het spel. Met betrekking tot het gebruik van het eigen lichaam om opties van spelers van het andere team weg te nemen, probeert JetSet mee te evolueren met de tijdsgeest, andere interpretaties daarbij in de mate van het mogelijke respecterend.

3. Fair-Mindedness Examples: They apologized in situations where it was appropriate, informed teammates about wrong/unnecessary calls. They only called significant breaches.

JetSet-spelers worden aangemoedigd om de juiste calls te maken, dit wil zeggen ongeacht het moment in de wedstrijd en ongeacht wie er daarvoor tegengesproken moet worden (een tegenstander, een ploegmaat, jezelf). Tijdens de trainingen wordt er plaats gemaakt voor het maken van calls zodat onze spelers de gelegenheid krijgen om hierop te oefenen.

4. Positive Attitude and Self-Control Examples: They were polite. They played with appropriate intensity irrespective of the score. They left an overall positive impression during and after the game.

JetSet werkt aan een sfeervolle en respectvolle attitude van z’n spelers met betrekking tot de tegenstanders en competitiviteit, zowel bij winst als verlies. JetSet streeft naar een positieve perceptie van de club door leden en niet-leden op en naast het veld.

5. Communication Examples: They communicated respectfully. They listened. They kept to discussion time limits.

We streven bij onze leden naar het ideaal van duidelijke, respectvolle en rustige communicatie, op eender welk moment van een wedstrijd en rekening houdend met de tijdslimieten. We trachten ook het aantal spelers die betrokken zijn in discussies te beperken door aan te leren wanneer er plaats is voor het aanbrengen van het eigen perspectief en wanneer niet.

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze tekst, gelieve ze te richten aan info@jetsetultimate.be. Alle feedback is welkom!

Comments are closed.